Ikona serwera Minecraft arivi.pl

arivi.pl

Ranking
#355

Adres
arivi.pl

Port
25565

Online
187/188

Wersja
1.7.2 - 1.16.5Motd
ARIVI.PL - Zapraszamy do gry! :D
Sobota restart rankingu/zapisy na klatki 3vs3
Wykres online
Tryby gry serwera