Ikona serwera Minecraft pitkour.pl

pitkour.plRanking
#13

Adres
pitkour.pl

Port
25565

Online
0/0

Wersja
N/A

Motd
> MCParkour - Sieć Parkour
> Pracujemy nad serwerem. Zapraszamy wkrótce...