Ikona serwera Minecraft craftstar.pl

craftstar.pl

Ranking
#145

Adres
craftstar.pl

Port
25565

Online
OFFLINE

Wersja
N/AMotd
CRAFTSTAR.PL | dc.craftstar.pl
Dziękujemy za edycje. Wyniki topek zaniedługo na DC.
Wykres online
Tryby gry serwera
UHC