Ikona serwera Minecraft polishlife.pro

polishlife.proRanking
#3

Adres
polishlife.pro

Port
25565

Online
0/2019

Wersja
1.7.2 - 1.13.2

Motd
> PolishLife - 1.8 - 1.13.2 - DOLACZ < Polski Serwer RealLife